Stacje LPG

Firmy Aniger Sp. z o.o. zajmuje się:

Opracowaniem projektów stacji LPG
Budową stacji LPG
Wytwarzanie rurociągów technologicznych gazu LPG
Wykonawstwo rewizji wewnętrznych zbiorników LPG
Wykonawstwo prób ciśnieniowych zbiorników LPG
Sprawdzenie nastaw zaworów bezpieczeństwa na zbiornikach LPG
Sprzedaż armatury do gazu LPG:
      filtry LPG
      zawory LPG
      złącza zrywne
      zawory hydrostatyczne z poświadczeniem nastawy UDT
      zawory nadmiernego wypływu
      zawory przelewowe typu By-pass
Okresowe pomiary rezystancji uziemiającej
Sprzedaż i montaż dystrybutorów LPG
Legalizacja dystrybutorów LPG
Pomiary sprawdzające prawidłowość wydawania gazu przez dystrybutor LPG
Naprawy oraz przeglądy dystrybutorów LPG
Próby ciśnieniowe węży LPG
Sprzedaż oraz naprawa pistoletów LPG
Sprzedaż pomp LPG
Regeneracja pomp LPG różnego typu
Sprzedaż przepływomierzy LPG
Regeneracja przepływomierzy LPG różnego typu
Montaż złączy zrywnych pod dystrybutor LPG
Wykonawstwo okresowych prób ciśnieniowych instalacji technologicznych gazu LPG