EFSI_Samorzad_kolor

Tytuł projektu:„Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez automatyzację procesów wymiany danych pomiędzy firmą ANIGER Spółka z o.o. i jej partnerami biznesowymi.”

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest automatyzacja procesów biznesowych przy pomocy Serwisowej Platformy Wymiany Danych „ANISERW” stworzonej w oparciu o portal www. W ramach projektu zostanie zakupiony dedykowany system wymiany danych i sprzęt (serwer wraz z oprogramowaniem, sieć komputerowa i cztery zestawy komputerowe) oraz niezależny system zasilania infrastruktury komputerowej ( panele fotowoltaiczne).

Cele projektu:
Cel główny - poprawa konkurencyjności wnioskodawcy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych.

Cele szczegółowe: zakup i wdrożenie dedykowanego oprogramowania - systemu wymiany danych oraz zakup odpowiedniej infrastruktury technicznej dla nowego systemu umożliwiającego realizację procesów z partnerami w modelu wirtualnym. Dodatkowym celem projektu jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska. System będzie zasilany bowiem energią odnawialną z niezależnego źródła w postaci paneli fotowoltaicznych.

Trwałymi rezultatami projektu będzie : wzrost zatrudnienia o 1 osobę, wprowadzona innowacja procesowa w zakresie zastosowanych rozwiązań informatycznych, zakupionego sprzętu i urządzeń oraz wprowadzona innowacja produktowa - zautomatyzowana usługa serwisowa.

Wartość projektu: 456 822,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 140 431,50 PLN

Okres realizacji: 2016.07.01 – 2017.03.31