Odbiory

Firma Aniger Sp. z o.o. posiada uprawnienia następujących Urzędów Dozoru:

Transportowy Dozór Techniczny:
     Dokumentacja projektowa urządzeń NO
     Dokumentacja rejestrowa urządzeń NO
     Montaż urządzeń NO
     Ciśnieniowe próby odbiorcze urządzeń NO
    Okresowe badania przewodów przeładunkowych i ramion nalewczych
    Naprawę urządzeń NO
Wojskowy Dozór Techniczny:
     Dokumentacja projektowa urządzeń NO
     Dokumentacja rejestrowa urządzeń NO
     Montaż urządzeń NO
     Ciśnieniowe próby odbiorcze urządzeń NO
     Okresowe badania przewodów przeładunkowych i ramion nalewczych
     Naprawę urządzeń NO
Urząd Dozoru Technicznego:
     Wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
     Wytwarzanie rurociągów technologicznych gazów
     Wytwarzanie rurociągów technologicznych do cieczy