Legalizacja

Firma Aniger Sp. z o.o. zajmuje się legalizacją baz, hurtowni i rozlewni paliw:

Legalizacja stanowisk wydawczych w obecności Urzędu Miar
Pomiary sprawdzające stanowiska wydawcze
Wzorcowanie zbiorników magazynowych
Posiadamy kolby pomiarowe 2000 l, 500 l i 50 l
Pojazd pomiarowy z kolbami i własną pompą rozładunkową
Stanowisko do wzorcowania zbiorników magazynowych
Sprzedaż stanowisk do wzorcowania zbiorników magazynowych