Przepływomierze Total Control System

      Precyzyjne i nowoczesne przepływomierze serii 700 typ: SP, SPA, IP, IC, AF i SS
      Bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu m.in.: lotniczym, rolniczym,           spożywczym, paliwowym, farmaceutycznym, drukarski, tekstylnym, …
      Prosta budowa składająca się z obudowy i zgodnie obracających się trzech rotorów w komorze           pomiarowej
      Dokładność +/- 0.15% wartości nominalnej
      Powtarzalność - 0.02% wskazanego przepływu
      Niskie koszty utrzymania i długa żywotność
      Prawy lub lewy kierunek przepływu
      Liczniki Veeder-Root: elektroniczne EMR3, mechaniczne, mechaniczne z nastawą dawki
      Szeroki zakres urządzeń aplikacyjnych i akcesoriów przepływomierzy
      Zakres przepływu do max. 2271 dm3/min
      Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wszystkie części zamienne