Przepływomierze HEFA

      Rotacyjne do odmierzania paliw płynnych i olejów bez mechanicznych zanieczyszczeń
      W połączeniu z filtrem i separatorem tworzą układ pomiarowy o wysokiej dokładności i           wydajności
      Liczniki Veeder-Root: elektroniczne EMR3, mechaniczne, mechaniczne z nastawą dawki
      Wydajność: od 50 do 2500 dm3/min
      Dokładność +/- 0.25
      Średnie flansz połączeniowych DN: 50, 80, 100
      Zakres temperatury pracy: -40˚C do +50 ˚C
      Ciśnienie robocze: 1 MPa
      Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wszystkie części zamienne