Aniger Sp. z o.o.

działa na polskim rynku od 1993 roku. W początkach swojej działalności funkcjonowała jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednak rozwój firmy oraz zmieniająca się sytuacja gospodarcza w kraju i za granicą wymusiły konieczne zmiany. Od czerwca 2004 roku firma przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Obecnie siedziba firmy mieści się w Ostrowie Wielkopolski, przy ul. Nowej 10a. Jej położenie, w południowej Wielkopolsce, umożliwia stosunkowo szybki dojazd profesjonalnego serwisu do klienta na terenie całego kraju a bogaty magazyn części zamiennych gwarantuje sprawne usunięcie awarii. Firmę Aniger obecnie buduje wysoce wykwalifikowana kadra pracownicza, która szczyci się dobrą znajomością branży paliwowej oraz sumiennym wykonywaniem powierzonych zadań.

Do podstawowych zadań firmy Aniger Sp. z o.o. należy zaliczyć:
budowę, modernizację i serwis baz paliw,
legalizację nalewaków i układów nalewczych dużych wydajności,
wzorcowanie zbiorników paliwowych,
legalizację układów pomiarowych na auto cysternach,
sprzedaż urządzeń technologicznych:
     pompy,
     filtry,
     separatory,
     przepływomierze,
     liczniki mechaniczne i elektroniczne,
     ramiona nalewcze,
     węże kompozytowe,
     kontrolery uziemienia i przepełnienia autocysterny, itp.
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
projektowanie oraz doradztwo techniczne.